fbpx

Opmaat Studiebegeleiding

Vraag

Hoe kunnen we meer leerlingen werven en ouders overtuigen voor Opmaat Studiebegeleiding?
opmaat-logo

Aanpak

We zijn gestart met interviews met huidige leerlingen, ouders en medewerkers. Zo hebben we inzichten opgehaald, en dit aangevuld met een concurrentie- en marktanalyse. Wat zijn de problemen, welke vragen liggen er, wat zijn de verlangens en andere overeenkomstige eigenschappen zijn er? Op basis daarvan is een strategie uitgewerkt (mede aan de hand van een customer journey) die is aangevuld met een concreet plan met (creatieve) off- en online middelen. Daarin staan de concrete doelstellingen, welke kanalen worden ingezet en met welke boodschap.

We zijn gestart met interviews met huidige leerlingen, ouders en medewerkers.